NABÍZÍM
Individuální projekty v oblasti architektury a designu (interiér, veřejný prostor, zahrady, sakrální sféra)
Umělecká díla na zakázku: sochy, plastiky, obrazy a instalace z kovu aj.; vytvářím díla různé velikosti: od filigránských plastik až po monumentální sochy
Umělecká díla a designové kousky z mé kolekce
Spolupráce s architekty, zahradními architekty a projektanty
Spolupráce s firmami specializujícími se na interiérový design
Nabídka přednášek, kurzů a odborného poradenství (kunsthistorie, techniky zpracování kovu a jejich uplatnění v současné architektuře a designu)

POSLÁNÍ
Tvorba elegantních, nadčasových a jedinečných uměleckých děl. Ve své práci kladu důraz na potřeby klienta a citlivý přístup k prostředí, do nějž bude dílo zasazeno. Propojuji estetickou hodnotu s promyšleným konceptem. Zakládám si na originalitě a čistotě provedení v každém detailu.

TECHNIKY: TRADICE A SOUČASNOST
Mám dlouholeté zkušenosti s tradičními řemeslnými technikami (tepání, kování, cizelování, zlacení aj.) a s moderními technikami uměleckého zpracování kovu i dalších materiálů (dřevo, sklo). Mám za sebou řadu návrhů a realizací v nejrůznějších oblastech. To mi umožňuje volit estetický a v dané situaci nejvhodnější výrazový prostředek. Tradice je pro mě fundamentem, který transformuji do osobitého současného výtvarného jazyka  - do tvarosloví 21. století. Snažím se vybrat si z tradice jen to nejlepší a posouvat to dále. Dodávám unikátní díla, ke každému přistupuji s maximálním nasazením a s vášní.

KOMPLETNÍ SERVIS
Nabízím kompletní zpracování zakázky: od konceptu až po realizaci a v případě zájmu i autorský dozor při instalaci (u větších objektů) a instalaci (u menších objektů).

PRO KOHO TVOŘÍM
Pracuji pro soukromé klienty, veřejné instituce a firmy v ČR i v zahraničí.