KLanění tří králů - betlém

    Monumentální dílo o hmotnosti několika tun patří do kategorie public space/contemporary arts. Moderní Betlém vyrobený z oceli architektonicky vychází z klasického zobrazení tří králů. Minimalistické pojetí zpracování soch dá vyniknout podstatě silného příběhu. Ač jsou díla svařovaná, sváry divák nevidí, technicky a výtvarně jde o unikátní počin a vyjádření čisté a ostré čáry v trojdimenzionalitě. Linie jednotlivých postav korespondují v pohybové jednotě – vzájemně na sebe navazují. Přírodní rez je dnes populární „barevné“ pojetí a symbolizuje hnědou zem. Svatá Marie a Josef mají pozlacenou svatozář, Jezulátko také září zlatem – zlato je na rozdíl od zemité hnědi připomínkou věčnosti a duchovního přesahu . Sochy najdete na severu Itálie v Brixenu ve sbírce současného umění. Během roku jsou instalovány v zahradách a na vinohradech a v adventní době se za použití těžké techniky přesouvají na hlavní náměstí.