Kresba v kovu

    Netradiční myšlenka a zpracování v tradici uměleckého řemesla: protiklady se přitahují

    Ocelové dílo působí jako grafický list a je výsledkem mé snahy udělat obraz v kovu. Obraz jako ztělesnění svobody tvůrčího procesu je kovaný za tepla, avšak neobvyklým způsobem s využitím specifického nářadí. Spojení netradičnosti konceptu a zpracování s tradicí uměleckého řemesla je ústředním motivem a motorem mé práce.