Kované sochy

    Cyklus Pars pro toto - totum pro parte.
    Ocel, malba na dřevě, 2007.