Filigránní kovové sochy

    Kov je vnímaný jako těžký a studený materiál, já ho však umím zpracovat i do jiné podoby. Filigrální formy z oceli zajímavým způsobem vyplňují a vnímají prostor a na diváka působí jako 3D kresba. Docílit jejich tvaru nebylo snadné. V tom vlastně spočívá mé umění: perfektně ovládám zpracování různých materiálů. Sérii „tykadel vnímajících prostor“ najdete v soukromé sbírce v Rakousku.