Pomník s křížem

    2014, Závišice

    Místo, jež mluví ke světu po smrti člověka.