• Harmony within space

 • Thoughtful concept

 • Complex solution

 • Precise details

 • Beauty in the steel

 • Combining unexpected

  MGR. CHRISTINE HABERMANN VON HOCH

  sochařka a designérka

  Česko-německá umělkyně známá svým mimořádným citem pro kov. Její dílo propojuje prvky výtvarného umění, designu, architektury a kovářského řemesla, což vychází z jejího studia výtvarného umění, německé filologie, dějin umění a též z tradičních řemeslných technologií a uměleckého zpracování kovu, které se naučila od svého otce prof. Alfreda Habermanna (1930–2008), kovářského mistra.

  Podstatou její tvorby je propojení estetické hodnoty s komplexním obsahem: klade důraz na promyšlený koncept, čistotu provedení a originalitu. Znalost materiálů jí umožňuje volně experimentovat a vyvíjet nové techniky (např. kresbu do kovu); též kombinuje kov s dalšími materiály (plátkovým zlatem, dřevem, sklem aj.). Její dílo zahrnuje filigránské plastiky i monumentální sochy.

  V roce 2007 založila ateliér v Rakousku. Od roku 2017 žije a tvoří v České republice, kde si buduje moderní dílnu. Její díla jsou zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Belgii, Rusku, Polsku, České republice a na Slovensku.

  více

  VZDĚLÁNÍ
  1999–2001 Sochařská škola v Brunecku – Jižní Tyrolsko, Itálie
  2001–2002 Studium bohemistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci
  2002–2007 Studium výtvarné výchovy, dějin umění a německé filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, titul Mgr.

  STUDIJNÍ POBYTY
  Technická univerzita v Drážďanech, Německo
  Florentská univerzita, Itálie
  Vídeňská univerzita, Rakousko
  Univerzita Andrássy v Budapešti, Maďarsko

  TVŮRČÍ POBYT
  Univerzita umění a designu, Kyoto, Japonsko

  MŮJ PŘÍBĚH

  Mám železo v krvi. Narodila jsem se roku 1980 v Dačicích a od útlého dětství jsem se pohybovala v dílně mého otce prof. Alfréda Habermanna. V roce 1985 jsme odešli do Německa, vyrůstala jsem v Bavorsku, často jsme se kvůli otcově práci stěhovali a cestovali po celém světě (Itálie, Izrael, Japonsko, USA).

  Celý můj život se točí kolem umělecké tvorby a řemesla.

  Po maturitě jsem se vydala studovat na sochařskou a řezbářskou školu do Jižního Tyrolska, postupně jsem začala vést odborné kurzy zpracování kovu (např. tepání v mědi) na hradě Helfštýn i v zahraničí (Rakousko, Německo, Itálie, Belgie, USA).

  Řemesla jsem si vždy vážila, ale toužila jsem po intelektuálním přesahu, po komplexním vzdělání, které by mi umožnilo rozšíření obzorů a tvorbu nadčasových děl.

  Ve svých 20 letech jsem se rozhodla hlouběji seznámit s českým jazykem a začala ho studovat na FF UP v Olomouci, abych lépe poznala své kořeny. Zájem o literaturu, výtvarnou tvorbu a dějiny umění mě poté přivedl k víceoborovému studiu na Filozofické a Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Během studia jsem absolvovala stipendijní pobyty v Drážďanech, Florencii a ve Vídni. Těmto místům i lidem, které jsem zde potkala, vděčím za velkou inspiraci, která se promítla v mé tvorbě.

  Studium jsem ukončila magisterským titulem v roce 2007 (za diplomovou práci a sochařskou realizaci Pars pro toto – Totum pro parte) a v témže roce jsem založila ateliér v Rakousku. Vedle volné tvorby jsem začala pořádat sochařské a kovářské kurzy na Dolnorakouské kreativní akademii. Vystavovala jsem v řadě evropských zemí i mimo Evropu (USA).

  Celý život jsem cestovala, nyní si užívám toho, že bydlím v této krásné zemi, kde se naplno věnuji volné i užité tvorbě a nadále pracuji i pro zahraniční klienty.

  Jako své poslání vnímám vytváření hodnotných děl souznějících s prostředím a dobou. Do své tvorby vkládám maximum s cílem zanechat stopu v srdcích lidí a otisk v prostoru i čase.